Z regionalnej półki

Celem cyklu „Z regionalnej półki” jest prześledzenie wydanych dotychczas publikacji podejmujących tematykę związaną z miejscowościami powiatu legionowskiego. Przypomniane zostaną zarówno najstarsze opracowania z lat 90.XX., jak i te nowsze. Przy każdym z prezentowanych wydawnictw znajdzie się krótka charakterystyka, w tym opis jego zawartości.

Z regionalnej półki – „Wyspa mgieł i wichrów” Czesława Centkiewicza

Po raz pierwszy książka Czesława Centkiewicza „Wyspa mgieł i wichrów (Pierwsza Polska Ekspedycja Narodowa Roku Polarnego 1932/33)” opublikowana została w 1934 r. przez Towarzystwo Wydawnicze RÓJ, w liczbie 3260 egzemplarzy. W 2012 r., który został ogłoszony w Legionowie rokiem Aliny i Czesława Centkiewiczów, Towarzystwo Przyjaciół Legionowa przygotowało reprint jej pierwszego...

Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada

W sobotę 3 października 2020 r. minęła kolejna rocznica zgładzenia ludności żydowskiej z legionowskiego getta. W związku z powyższym proponujemy zmianę kolejności zamieszczania regionalnych publikacji, aby przedstawić książkę o tym jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Legionowa. Publikacja autorstwa Jacka Emila Szczepańskiego pt. „Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada”...

W cieniu sosen, w cieple piasku… Wybór wierszy

Bronisława Romanowska-Mazur, „W cieniu sosen, w cieple piasku… Wybór wierszy”, Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, Legionowo 2003.   Publikacja „W cieniu sosen, w cieple piasku… Wybór wierszy” Bronisławy Romanowskiej-Mazur to pierwszy tomik poezji wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Opracowaniem redakcyjnym zajął się Zdzisław Koryś, a graficznym Jolanta Drozd. Autorka zbioru poezji Bronisława Romanowska-Mazur...

Z regionalnej półki – „Szkolenie i szkoły wojskowe w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża” Okręgu Warszawskiego”

24-stronicowa broszura Szkolenie i szkoły wojskowe w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża” Okręgu Warszawskiego powstała z okazji 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w 2004 r., wydana została przez Koło nr 1 ŚZŻAK w Legionowie. Materiał zredagował dr Jacek Szczepański. Opracowanie powstało na podstawie dokumentacji zebranej przez ppłk....

Chotomów, Jabłonna w konspiracji i walce

Publikacja „Chotomów, Jabłonna w konspiracji i walce”, wydana pod redakcją Poli Cudnej-Kowalskiej przez Koło nr 11 Chotomów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ukazała się w 2004 r. Znajdziemy w niej historię konspiracji i walk lat 1939–1945 na terenie Chotomowa, Jabłonny, Legionowa, Olszewnicy i okolic. Jak poprzednio, opracowanie jest zbiorem artykułów...

Wojska balonowe. Legionowo 1897-1939

Publikacja autorstwa Jacka Szczepańskiego „Wojska balonowe. Legionowo 1897–1939” wydana została przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks” we wrześniu 2004 r. Autor po raz pierwszy kompleksowo scharakteryzował wielkie tradycje balonowe Legionowa, sięgające XIX stulecia. W rozdziale I omówił stacjonujące w garnizonie Jabłonna (Legionowo) w latach 1897–1915 rosyjskie jednostki balonowe. Dalszą część książki zajmuje...