Zabytki

Legionowo 1934 r.

Kurs wychowania obywatelskiego dla członków Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Legionowo 1934 r. MHwL („Kronika Józefy Iwaszkiewiczówny”, depozyt rodziny Iwaszkiewiczów). Fotografię z „Kroniki Józefy Iwaszkiewiczówny” oraz samą kronikę będzie można zobaczyć na przygotowywanej przez Muzeum Historyczne w Legionowie wystawie stałej „Dzieje Legionowa 1877-1990”.

Stacja Legionowo, 1936 r.

Fotografia porucznika Włodzimierza Lichacza z córką Anną na peronie stacji kolejowej w Legionowie, ok 1936 r. (MHwL/Zd 678, dar Andrzeja Gierczyńskiego). Włodzimierz Lichacz (1905-1940) był oficerem 2. Batalionu Mostów Kolejowych w Legionowie. Został zamordowany przez NKWD w Charkowie w 1940 r. W tle widoczne budynki Huty Szkła „Jabłonna”. Pamiątki związane...