Z regionalnej półki

Celem cyklu „Z regionalnej półki” jest prześledzenie wydanych dotychczas publikacji podejmujących tematykę związaną z miejscowościami powiatu legionowskiego. Przypomniane zostaną zarówno najstarsze opracowania z lat 90.XX., jak i te nowsze. Przy każdym z prezentowanych wydawnictw znajdzie się krótka charakterystyka, w tym opis jego zawartości.

W cieniu sosen, w cieple piasku… Wybór wierszy

Bronisława Romanowska-Mazur, „W cieniu sosen, w cieple piasku… Wybór wierszy”, Towarzystwo Przyjaciół Legionowa, Legionowo 2003.   Publikacja „W cieniu sosen, w cieple piasku… Wybór wierszy” Bronisławy Romanowskiej-Mazur to pierwszy tomik poezji wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Opracowaniem redakcyjnym zajął się Zdzisław Koryś, a graficznym Jolanta Drozd. Autorka zbioru poezji Bronisława Romanowska-Mazur...

Z regionalnej półki – „Szkolenie i szkoły wojskowe w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża” Okręgu Warszawskiego”

24-stronicowa broszura Szkolenie i szkoły wojskowe w I Rejonie „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża” Okręgu Warszawskiego powstała z okazji 60. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w 2004 r., wydana została przez Koło nr 1 ŚZŻAK w Legionowie. Materiał zredagował dr Jacek Szczepański. Opracowanie powstało na podstawie dokumentacji zebranej przez ppłk....

Chotomów, Jabłonna w konspiracji i walce

Publikacja „Chotomów, Jabłonna w konspiracji i walce”, wydana pod redakcją Poli Cudnej-Kowalskiej przez Koło nr 11 Chotomów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ukazała się w 2004 r. Znajdziemy w niej historię konspiracji i walk lat 1939–1945 na terenie Chotomowa, Jabłonny, Legionowa, Olszewnicy i okolic. Jak poprzednio, opracowanie jest zbiorem artykułów...

Wojska balonowe. Legionowo 1897-1939

Publikacja autorstwa Jacka Szczepańskiego „Wojska balonowe. Legionowo 1897–1939” wydana została przez Oficynę Wydawniczą „Ajaks” we wrześniu 2004 r. Autor po raz pierwszy kompleksowo scharakteryzował wielkie tradycje balonowe Legionowa, sięgające XIX stulecia. W rozdziale I omówił stacjonujące w garnizonie Jabłonna (Legionowo) w latach 1897–1915 rosyjskie jednostki balonowe. Dalszą część książki zajmuje...

Dzieje Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jana Kantego w Legionowie

Książka autorstwa Wojciecha Jeute „Dzieje Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jana Kantego w Legionowie” wydana została w 2003, z okazji 70. rocznicy powstania parafii. W publikacji autor spisał dzieje parafii pw. Świętego Jana Kantego w Legionowie, będącej pierwszą legionowską parafią, a przy tym także należącego do niej kościoła pw. Świętego...

Powiat legionowski na dawnej pocztówce. Część 2

„Powiat legionowski na dawnej pocztówce. Kontynuacja” Jacka Szczepańskiego, wydany przez TPL w grudniu 2002 r., to drugi album, w którym autor, wykorzystując swoje zbiory, prezentuje archiwalne karty pocztowe z ujęciami miejscowości powiatu legionowskiego: Legionowa, Jabłonny, Woli Kiełpińskiej, Zegrza Południowego i Północnego, Wólki Radzymińskiej, Beniaminowa, Dębego, Zegrzynka, Jadwisina i Serocka. W...